Wybierz kategorię

Producenci

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.tamaj.pl

 

Spis treści:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

3. PŁATNOŚCI

4. DOSTAWA

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6. REKLAMACJE

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

8. INFORMACJA O PLIKACH „COOKIES”

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.tamaj.pl prowadzony jest przez firmę:

 

Hurtownia Wędkarska Spółka Jawna Marian i Tadeusz Jacukowicz

ul. Mazurska 8

73-110 Stargard Szczeciński

KRS 0000095789, NIP: 854-000-92-62, REGON: 005480594.

 

E-mail: sklep@tamaj.pl

 

Numer konta bankowego:

Bank Pekao S.A.

PL 45 1240 3901 1111 0010 5950 8893

Hurtownia Wędkarska Spółka Jawna Marian i Tadeusz Jacukowicz

ul. Mazurska 8

73-110 Stargard Szczeciński

SWIFT: PKOP PL PW

 

2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2

WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać:

a) 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.tamaj.pl

b) 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@tamaj.pl

3. Minimalna wartość zamówienia składanego za pośrednictwem strony internetowej wynosi 10,00 zł brutto.

4. Czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) zależy od zamawianego towaru i wynosi od 24 godzin do 7 dni. Orientacyjny czas wysyłki danego towaru jest określony przy tym towarze. W szczególnych przypadkach maksymalny czas od złożenia zamówienia do jego wysyłki może wynieść do 30 dni. W takim przypadku Kupujący jest informowany o dłuższym oczekiwaniu na wysyłkę.

5. W przypadku dokonania przez Klienta kolejnego zamówienia, przed wysyłką wcześniej złożonego zamówienia, istnieje możliwość wysłania obu zamówień jedną przesyłką – na wyraźną prośbę Kupującego.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu tamaj.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu tamaj.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

§3

PŁATNOŚCI

 

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu – faktura VAT. W przypadku chwilowego braku możliwości wystawienia faktury i dołączenia do przesyłki, faktura jest wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany podczas rejestracji.

3. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Możliwe formy płatności za zamówienie:

a) przelew – Kupujący wykonuje przelew, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie zamówienie zostaje przekazane do realizacji,

b) przy odbiorze – Kupujący dokonuje płatności gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki,

c) kartą płatniczą - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A.

d) raty – sprzedaż ratalna w systemie Santander,

e) gotówka - w przypadku odbioru osobistego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.

 

§4

DOSTAWA

 

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Przesyłki wysyłane są Pocztą Polską oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

2. Pocztą Polską mogą być wysyłane przesyłki o wadze do 5 kg i długości do 150 cm. Firmą kurierską GLS mogą być wysyłane przesyłki o wadze do 31,5 kg i długości do 200 cm.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany przewoźnika z Poczty Polskiej na firmę kurierską GLS bez obciążania Kupującego dodatkowymi kosztami. Kupujący jest informowany o takiej zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami umieszczonymi w dziale dostawa. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

5. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

6. Przy zamówieniach powyżej 299 złotych brutto, wadze przesyłki do 10kg oraz długości nie przekraczającej 200cm, koszt wysyłki (na terenie Polski) pokrywa sklep internetowy www.tamaj.pl

7. Możliwy jest odbiór osobisty złożonego zamówienia. Odbioru można dokonać pod adresem: Hurtownia Wędkarska ul. Mazurska 8, 73-110 Stargard Szczeciński w godzinach 8:00 – 16:00 po otrzymaniu informacji o gotowości zamówienia do odbioru.

8. Możliwa jest wysyłka zamówionego towaru poza granice Polski. W takim przypadku Kupujący, aby pokryć koszty dostawy, powinien zakupić produkt Przesyłka zagraniczna wybierając przewoźnika, kraj przeznaczenia oraz wagę przesyłki.

 

§5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Kupujący może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1.

2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny zwracanego towaru oraz kosztów wysyłki towaru do Kupującego. Koszty wysyłki towaru do Kupującego są zwracane w wysokości najniższego kosztu wysyłki oferowanego przez sklep tamaj.pl. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Zwracane towary należy odesłać na adres siedziby sklepu www.tamaj.pl:

Hurtownia Wędkarska TAMAJ

ul. Mazurska 8

73-110 Stargard Szczeciński

4. Koszty wysyłki zwracanego Produktu do siedziby sklepu tamaj.pl ponosi Kupujący.

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§6

REKLAMACJE

 

1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie tamaj.pl są fabrycznie nowe oraz wolne od wad.

2. Większość towarów posiada gwarancję producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji na dany produkt jest podany na stronie tego produktu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej produktu. Gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi

3. Sklep tamaj.pl odpowiada za sprzedawane towary z tytułu rękojmi przez 2 lata od daty jego zakupu przez Kupującego., zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

4. W przypadku składania reklamacji, produkt należy wysłać na adres:

Hurtownia Wędkarska TAMAJ

Ul. Mazurska 8

73-110 Stargard Szczeciński

5. Do reklamowanego produktu należy dołączyć:

  • oryginalną kartę gwarancyjną (w przypadku korzystania z gwarancji producenta lub importera)
  • opis uszkodzenia oraz  oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji
  • dokładny adres na jaki ma być odesłany produkt (podanie numeru telefonu ułatwi ewentualny kontakt)

6. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi, Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep tamaj.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez tamaj.pl albo tamaj.pl nie wymienił produktu na wolny od wad lub nie usunął wady.

7. Kupujący może, zamiast obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep tamaj.pl może odmówić wymiany lub naprawy produktu, jeżeli jest to niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8. Sklep tamaj.pl rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

9. W przypadku uznanej reklamacji koszt wysyłki pokrywa sklep www.tamaj.pl. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Kupujący będzie zobowiązany do pokrycia kosztów odesłania do niego reklamowanego towaru.

 

§7

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem danych osobowych jest Hurtownia Wędkarska Sp. J. M. i T. Jacukowicz ul. Mazurka 8, 73-110 Stargard Szczeciński.

2. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe t.j. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej poprzez założenie konta na www.tamaj.pl i / lub złożenie zamówienia (na stronie www.tamaj.pl, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie). Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji zamówienia.

3. Osoba zarejestrowana / Kupujący ma prawo wglądu, poprawiania swoich danych osobowych w zakładce „Twoje dane”, a także do ich usunięcia. ]

4. W celu realizacji umowy Sprzedający może udostępniać zebrane od Kupującego dane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego, realizację płatności kartą kredytową, oraz w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. W celu realizacji reklamacji Sprzedający może udostępniać dane Kupującego firmom obsługującym reklamacje. Zakres przekazywanych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum.

5. Podane przez Kupującego dane są chronione i nie są udostępniane osobom trzecim, firmom ani instytucjom z wyłączeniem wymienionych w §7 pkt. 4.

 

§8

INFORMACJA O PLIKACH „COOKIES”

 

1. Sklep internetowy www.tamaj.pl wykorzystuje pliki „cookies”. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych preferencji.

2. Są dwa typy plików cookie. Pliki pierwszego typu – stałe są przechowywane na dysku komputera użytkownika przez dłuższy czas i służą na przykład do identyfikowania nowych informacji, które pojawiły się w danej witrynie od czasu ostatniego przeglądania. Drugi typ to pliki cookie sesyjne. Pliki te są tymczasowo zapisywane w pamięci komputera użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do witryny oraz przeglądania stron i służą na przykład do ustalenia wybranej wersji językowej. Pliki cookie sesji nie są przechowywane na dysku komputera użytkownika przez dłuższy czas, lecz są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki internetowej.

3. Pliki „cookies” są wykorzystywane do:

  • rejestrowania statystyki odwiedzin
  • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła
  • w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika
  • analizowania sposobu korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości
  • tworzenia statystyki dotyczącej ilości nowych i stałych użytkowników oraz analizy odwiedzanych podstron

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików „cookies” do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony www.tamaj.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików „cookies”. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików „cookies” są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

5. Blokowanie plików „cookies” w przeglądarkach:

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 17.01.2015r.