Kwestia używania podrywki jest dość kontrowersyjna. Tak w sferze etycznej, jak również zgodności z przepisami, a w szczególności ustawy o ochronie zwierząt. Jak łowić na podrywkę, aby nie łamać przepisów i robić to zgodnie z prawem?

Łowienie na podrywkę a ustawa o rybactwie śródlądowym

Przede wszystkim odnieść się tu trzeba do art. 7 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym. Zapis ten mówi, że za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką lub kuszą, przy czym dopuszcza się w miejscu i w czasie prowadzenia połowu wędką pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Z kolei ust. 1a tego przepisu informuje, że ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane.

jak łowić na podrywkę

Jak należy to rozumieć w praktyce? Ust. 1a odnosi się do tego, że wędkować przy użyciu żywca można jedynie w tym zbiorniku, z którego je pozyskano. Niedopuszczalne jest natomiast łowienie na przynęty, które złowiono w innych wodach czy żywce nieznanego pochodzenia.

Inną kwestią jest czas i miejsce użycia podrywki, o czym mówi ust. 1 tego przepisu. Tak więc, jak łowić na podrywkę? Należy to robić na łowisku, gdzie prowadzony jest połów wędką. Podrywki używać można bowiem tylko tam, gdzie rozpoczęto wędkowanie i w czasie, w którym pozyskano żywce. Prościej rzecz ujmując, użycie podrywki możliwe jest, jeśli wędkarz rozstawił wędziska i złowił żywce na tym samym łowisku.

Jak łowić na podrywkę w praktyce?

Łowieniu na podrywkę przyjrzeć się trzeba nieco bliżej w kwestii praktycznej, zakładając różne scenariusze:

  •  pozyskanie żywca przy użyciu podrywki w miejscu połowu, ale przed jego rozpoczęciem, kiedy wędkarz wyposażony jest tylko w podrywkę i sadzyk do przechowywania ryb
  • uzyskanie żywca przy użyciu podrywki w miejscu połowu, ale przed jego rozpoczęciem, kiedy wędki są złożone
  • pozyskanie żywca przy użyciu podrywki w miejscu połowu, po jego rozpoczęciu, kiedy wędki są rozłożone

Od razu należy podkreślić, że przepisy łowienia na podrywkę nie mają zastosowania w pierwszym przypadku. Wówczas wędkarz żywce pozyskuje przed wyjazdem na połów, a nad wodą ma tylko podrywkę i sadzyk.

jak łowić na podrywkę

Należy się natomiast odnieść do drugiego i trzeciego przypadku. Wszystko sprowadza się tu do tego, czy wędkarz powinien, czy też nie powinien rozłożyć przed połowem wędki. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym podrywki można używać „w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką”. Oznacza to, że podrywki można użyć, jeśli wcześniej rozłoży się wędziska.

To jednak tylko teoria, ponieważ praktyka często wygląda zupełnie inaczej. Rozpoczęcie połowu wędką, bez wcześniejszego pozyskania żywca może być bowiem niemożliwe. Problemu nie ma, jeśli wędkarz wyposażony jest w odległościówkę i żywcówkę. Co jednak, jeśli ma on dwie żywcówki? Wówczas musi pozyskać żywce podrywką. Trudno natomiast jednoznacznie stwierdzić, że rozłożenie samych wędek uznaje się za rozpoczęcie połowu. Tym bardziej że zestaw taki nie jest przecież uzbrojony w przynętę.

Przepis wydaje się więc dość kontrowersyjny. Nie tylko w kwestii rozpoczęcia połowu, ale i jego miejsca. Często zdarza się bowiem, że miejsce połowu nie jest obfite w żywce i wędkarz musi się od niego oddalić, aby pozyskać ryby na przynętę. Czy w takiej sytuacji musi on przenieść cały sprzęt o kilkadziesiąt metrów? To również spora kontrowersja. Wiedząc natomiast, jak łowić na podrywkę, podkreślmy jeszcze, że używanie jej niezgodnie z przepisami jest wykroczeniem.