Wielu wędkarzy zastanawia się, czy pogoda ma wpływ na żerowanie ryb. Jak jest w rzeczywistości i jeśli warunki atmosferyczne są tak ważne, to kiedy należy wybierać się nad akweny wodne?

Jaki wpływ na żerowanie ma ciśnienie?

W pierwszej kolejności należy odnieść się do ciśnienia. Nie brak wędkarzy, którzy są przekonani, że zmiana ciśnienia ma wpływ na aktywność ryb. Niekorzystnie wpływać na nie ma ponoć każda jego zmiana, co wiąże się z ich budową. Ryby wyrównać muszą bowiem ciśnienie w pęcherzu pławnym. Są jednak tacy, którzy się z tym stwierdzeniem nie zgadzają. Jaka jest prawda?

Do wpływu ciśnienia na ryby odnieść można się dość sceptycznie. Wszystko dlatego, że ciśnienie zmienia się nieustannie. Nie tylko na przestrzeni kilku dni, ale nawet kilkunastu godzin.

czy pogoda ma wpływ na żerowanie ryb
Nie oznacza to jednak, że zmiana ciśnienia nie ma żadnego wpływu na zachowanie ryb. Z pewnością ma, choć przede wszystkim tyczy się to dużych jego zmian. Z doświadczeń wędkarzy wynika, że ryby w żerowy amok wpadają tuż przed załamaniem pogody, kiedy to starają się najeść do syta. Po burzach czy ulewach w miejscach, gdzie brania były zaskakująco dobre, szczęście wędkarzy się kończy.

Stwierdzić można więc, że ryby nie lubią załamania pogody, które wpływa na ich żerowanie. Jeśli wędkarz dokładnie obserwuje prognozy, może jednak na tym zyskać. Zakładając, że przed jej załamaniem są one mocno aktywne, warto wybrać się na łowisko na kilka czy kilkanaście godzin przed zakładaną ulewą bądź burzą.

Żerowanie ryb a temperatura

Na to, czy pogoda ma wpływ na żerowanie ryb, odnieść się należy także w kontekście temperatury. Jak wiadomo, ryby to zwierzęta zmiennocieplne, co oznacza tylko tyle, że każdy gatunek ma optymalny zakres temperatur. Na przykład karp najlepiej czuje się, kiedy woda ma temperaturę od 18 do 22 stopni Celsjusza. W takich warunkach ryby te czują się najlepiej i rosną najszybciej. Dlatego karp będzie słabo żerował w wodzie zbyt ciepłej, ale także tej, która jest stosunkowo zimna. Karp to oczywiście tylko przykład. Taki miętus najwyżej ceni sobie bowiem wodę zimną. Niższe temperatury są też optymalne dla płoci czy okoni.

czy pogoda ma wpływ na żerowanie ryb
Skoro każdy gatunek ryb ma optymalny zakres temperatur, warto sprawdzić wodę w łowisku. Dzięki temu wędkarz dowie się, które gatunki ryb czują się w nim optymalnie. Na temperaturę wody uwagę zwrócić należy przede wszystkim wiosną i jesienią. Wówczas jej zmiany są największe. Dlatego często mówi się o tym, aby wiosną łowić na płyciznach, które nagrzewają się najszybciej, a jesienią schodzić coraz głębiej, gdzie woda jest cieplejsza.

Tyle w tej części. W kolejnej („Czy pogoda ma wpływ na żerowanie ryb? – część II„) odniesiemy się do zależności pomiędzy temperaturą a ilością tlenu w wodzie. Ponadto dokładniej przyjrzymy się, jak na żerowanie ryb wpływają wiatr, opady, a nawet fazy księżyca.