Wielu zwłaszcza początkujących wędkarzy zastanawia się, jak łowić ryby, aby robić to legalnie. W tym miejscu pamiętać trzeba o trzech podstawowych rzeczach, a więc karcie wędkarskiej, odpowiednim sprzęcie oraz okresach i wymiarach ochronnych poszczególnych gatunków. Legalne łowienie ryb to nic trudnego. Jak zatem robić to, aby nie narażać się na wysokie mandaty?

Karta wędkarska

Podstawą jest oczywiście karta wędkarska. Wyrobić musi ją każdy, kto chce legalnie łowić ryby, choć są tu pewne wyjątki. Tak więc z obowiązku tego zwolnieni są cudzoziemcy przebywający w Polsce. Ponadto karty wędkarskiej nie muszą posiadać osoby do czternastego roku życia. Uprawiać mogą one połów amatorski, choć tylko pod opieką osoby pełnoletniej, która taką kartę wędkarską posiada. Jeśli natomiast młody wędkarz ukończy 14 lat i wyrobi sobie kartę, do lat szesnastu bez opieki osoby dorosłej nie może łowić w nocy.

legalne łowienie ryb

Aby wyrobić taką kartę, trzeba złożyć stosowny wniosek, co robimy w starostwie powiatowym. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb, dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty oraz dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 × 4,5 cm.

Dokumenty takie, a więc kartę i zezwolenie zawsze trzeba mieć przy sobie. W innym wypadku grozi nam mandat w wysokości 200 zł.

Sprzęt

Obowiązujące przepisy określają między innymi rodzaj przynęt, które mogą być stosowane przez wędkarzy. Ponadto określają, że wędka musi mieć długość co najmniej 30 cm. Zauważmy, że przynęty sztuczne mogą mieć trzy haczyki, a każdy z nich cztery ostrza rozstawione tak, aby nie przekraczały obwodu koła o średnicy 30 mm.

Przynęty naturalne żywe lub martwe to poza rybami, które nie mogą akurat znajdować się w okresie ochronnym robaki i rośliny. Nie można tu stosować też ikry ryb oraz roślin chronionych. Pamiętajmy też, że żywe przynęty w postaci ryb złapane muszą być na tych wodach, na których wędkarz będzie ich używał. Jeśli nie dostosujemy się do tych przepisów, grozi nam grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

legalne łowienie ryb

W przypadku łowienia z łodzi pamiętać trzeba o zarejestrowanym i odpowiednio oznakowanym sprzęcie. Oznakowanie składa się z dwóch liter, które określają województwo, trzech liter odpowiadających powiatowi i czterech cyfr. Na końcu znajduje się litera A oznaczająca łódź do amatorskiego połowu lub R, jeżeli do czynienia mamy ze sprzętem rybackim.

Pamiętajmy również, że odległość od łodzi, kiedy wędkarze łowią metodą gruntową lub spławikową to 25 m. Dwa razy tyle wynosi ona przy metodzie spinningowej. Odległość 50 m musi również dzielić wędkarza od brzegu.

Wymiary ochronne

Ważne są też okresy i wymiary ochronne ryb. Chodzi bowiem o to, aby nie łapać ryb małych oraz w okresie tarła. Wymiary i okresy ochronne ryb są różne. Wszystko zależy tu od danego gatunku.

Także i w tym przypadku wędkarz, który nie przestrzega tych przepisów, może zostać ukarany grzywną. Ponadto grozi mu kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Odbiera mu się również sprzęt i co najmniej na rok zabiera kartę wędkarską.

Jeśli będziecie przestrzegać tych wytycznych, legalne łowienie ryb przyniesie Wam wiele przyjemności. Nie będziecie musieli martwić się o to, czy aby gdzieś w pobliżu nie znajdują się funkcjonariusze, którzy ukarzą Was grzywną, zarekwirują Wasz sprzęt czy nawet spróbują pozbawić wolności.